Prosedur Operasi Standard

GARISPANDUAN UMUM
SOP ini digunapakai sehingga kemaskini seterusnya. Buku SOP diberi kepada semua personel UIM yang baru menjadi warga UIM.

1 Temuduga
2 Lapordiri
3 Bertugas
4 Penggajian dan Elaun
5 Tuntutan Bayaran
6 Peningkatan Kemahiran
7 Cuti
8 Pertukaran/ Pemangkuan & Tanggung Kerja
9 Penilaian Prestasi
10 Kenaikan Pangkat
11 Tatatertib
12 Pemberhentian / perletakan Jawatan/ Persaraan

Pejabat Pendaftar
Universiti Islam Malaysia
Blok I, Bangunan MKN Embassy Techzone,
Jalan Teknokrat 2,
63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan.

Tel: +603-8324 6666 | Fax: +603-8318 6846
Email: info[a]uim.edu.my

Enquiry / Feedback: http://helpdesk.uim.edu.my